Nieuws

Alvast een voorsmaakje voor het herfstkamp!

Op zaterdagavond 15 december organiseren wij opnieuw onze quiz. Er is plaats voor 15 ploegen met maximum 5 deelnemers vanaf 16 jaar.

Op vrijdagavond 30 november is er terug een recreantenchallenge. Recreanten die wensen deel te nemen kunnen zich wenden tot Ann, Hilde of Noël.
Dit gaat door in de polyvalente zaal om 20u.

Op volgende speelavonden op donderdag is er noodgedwongen competitie gepland en zijn er dus minder of geen banen beschikbaar voor vrij spelen:

- 25 oktober: 2 teams > 4 banen bezet, GEEN banen beschikbaar voor vrij spelen

Om ook het administratieve luik van onze club in orde te krijgen, nog even ter herinnering dat wie nog niet ingeschreven is, of nog niet de privacyverklaring heeft ingevuld, dat best dringend doet.